hearing a guy moan๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Dani
Tbh I feel like one of the sexiest things is hearing a guy moan. It's a huge turn on and It makes me feel like I'm in control. Any tips on how to do it.ย