Boy ? girl ?

Nina • Due date 1~20~17
Boy or girl Guess ?