Prenatal vitamins????

Sacha
When should I start taking them?