Indigo Danger Rae

hannah β€’ 𝚝𝚘𝚘 πšπš›πšŠπšπš’πš•πšŽ 𝚝𝚘 πš›πšžπš— πš πš’πšπš‘ πšπš‘πšŽ πš πš˜πš•πšŸπšŽπšœ β€’ πš’πš—πšπš’πšπš˜ 𝟸𝟢𝟷𝟾 β€’ πš’πšžπš–πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟢 ☾

still in NICU for a few days but doing so well so far.

too tired to post a birth story right now so here’s another pic of my beautiful baby boy

5 pounds, 12 ounces and 18 inches of miracle